Helyettes szülői ellátás

A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Cegléd, Tápiószőlős, Törtel, Abony, Kőröstetétlen, Újszilvás, Csemő, Kocsér, Nyársapát, Jászkarajenő települések területén helyettes szülői hálózatot működtet.

A helyettes szülői ellátás a gyermekek védelmének rendszerén belül a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, ezen belül a gyermekek átmeneti gondozásának egyik formája.

Intézményünk a szolgáltatás keretében a gyermek teljes körű ellátását családi környezetben, speciálisan erre a feladatra felkészített családoknál biztosítja a szülő akadályoztatásának az időtartamára.

Az ellátás igénybevételének indoka lehet: a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy egyéb akadályoztatása, ami miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani.

A helyettes szülői ellátás során a gyermek egy olyan, nem vér szerinti családban nevelkedik, ahol az egészséges fejlődéséhez szükséges igényeit, és teljeskörű ellátását(a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetését, ruházattal való ellátását, mentálhigiénés és egészségügyi ellátását, gondozását, nevelését, lakhatását) biztosítják.

A szolgáltatást a vérszerinti szülők önkéntesen vehetik igénybe, az ellátás tartalmát, időtartamát, az elhelyezés kezdetét és a végét, a szülő igénye alapján közösen határozzák meg, de ez nem lehet hosszabb 12 hónapnál. Ha a tizenkét hónap eltelt és a gyermek valamilyen oknál fogva mégsem térhet vissza a vérszerinti családi környezetébe, az elhelyezés további hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható.

A helyettes szülő munkáját közvetlenül a helyettes szülői tanácsadó segíti, aki családlátogatások alkalmával támogatja a helyettes szülőt a gondozott gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában, a család erősítésében.

A vérszerinti szülő és a szolgáltatást nyújtó közös feladata, hogy a gyermek elhelyezése alatt, a szülő és gyermeke kötődését, személyes kapcsolatát a lehető legmagasabb szinten tartsák, és mindeközben a gyermek hazakerülése érdekében a család problémáját minél rövidebb idő alatt megoldják.

A szolgáltatásról részletes tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken tudunk nyújtani:

Királyné Tóth Anita

helyettes szülői tanácsadó

Telefon: 06/70/640-2189

Email: kiralyne.anita@ckszsz.hu