Gondozási Központ – Jelzőrendszeres házi segítség

Ellátási terület:

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja, feladata:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújt 24 órás ellátást,  részben külső szolgáltatás igénybe vételével.

Az ellátás igénybe vétele

Az ellátás igénybe vételének szándéka esetén a kérelmezőnek formanyomtatványon kérelmet kell benyújtania az intézmény vezetőjéhez. Az intézmény munkatársai kötelesek a kitöltéshez segítséget biztosítani. Az ellátás igénybevételéről a jogszabályban meghatározott rászorultság meglétekor a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője dönt. Az intézményi jogviszony keletkezését megállapodás alapozza meg.

Az ellátottak köre

Az általános részben meghatározott személyek köréből, ha egyedül élő 65 év feletti, egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Az ellátás nyújtásának feltétele: a súlyos fogyatékosságot és a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint igazolni kell.

A rendszer működése és feltételei:

A HelpBox egy segélyhívó rendszer, melyet elsősorban egyedülálló, beteg vagy egyéb okból rászoruló idős emberek számára fejlesztették ki. A rendszer lehetővé teszi a segítségkérést pusztán egyetlen gombnyomással. A vízhatlan jelzőgomb kényelmesen viselhető folyamatosan csuklón, vagy nyakba akasztva. A rászorult jelzését követően a HelpBox-on keresztül kétoldalú beszédkapcsolat jön létre, amely lehetővé teszi hogy a szolgálat azonnali segítséget nyújtson a nap 24 órájában. A jelzés beérkezésekor a diszpécser számára megjelenik a használó neve, címe, egészségi állapotára és korábbi gyógykezelésére vonatkozó adatok. A készülék hangkapcsolatot hoz létre a diszpécserközpont és a segélyt kérő személy között. A HelpBox készülékbe épített speciális mikrofon segítségével a lakás távolabbi pontjaiból is megbízhatóan tud kommunikálni a rászorult a központtal. Az egészségügyi adatok és a beszélgetés függvényében a diszpécser nagyobb biztonsággal dönthet a megfelelő intézkedésről. Az intézkedések lehetnek: mentő, orvosi ügyelet, házi orvos, családtag, vagy ügyeletes gondozónő értesítése.

A készülék használatához vezetékes telefon szükséges. Fontos, hogy rendelkezzen „hívószám küldés” szolgáltatással!