Család- és Gyermekjóléti szolgálat – Családsegítés

A családsegítés célja:

Szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.

A Családsegítés térítésmentesen áll nemre, etnikai hovatartozásra, korosztályra való tekintet nélkül a ceglédi és a kistérség településének  Csemő, Kocsér, Jászkarajenő, Nyársapát, Újszilvás, Tápiószőlős, Törtel lakosai rendelkezésére.

Munkánk célja az, hogy az egyéneket képessé tegyük problémáik megoldására. Célunk a családsegítő szolgáltatást olyan szinten megszervezni  és ellátni, hogy az a mindenkori célcsoport szükségleteinek és érdekeinek leginkább megfeleljen.

Milyen problémákkal lehet a Családsegítő Szolgálathoz fordulni?

 

SZOLGÁLTATÁSAINK – Az egyéni igényekhez igazodóan

 

Munkatársaink képzett szakemberek, szociális munkások, szociálpedagógusok, szociális asszisztensek, akik szoros munkakapcsolatban állnak az integrált intézménynél dolgozó többi kollégával.

A hozzánk fordulókat az ügyfélszolgálati időnkben az ügyeletes szociális munkás fogadja. Az adott probléma megismerése után, közösen gondolkodva, megajánljuk a segítésnyújtás legjobb formáit.

Ügyfélfogadás helye: 2700 Cegléd Pesti út 7.

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfő: 8.00-16.00 óráig
Kedd: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 16.00-18.00 óráig
Csütörtök: 8.00-16.00 óráig
Péntek: 8.30-13.00 óráig