Család- és Gyermekjóléti szolgálat - Családsegítés

A családsegítés célja:

Szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.

A Családsegítés térítésmentesen áll nemre, etnikai hovatartozásra, korosztályra való tekintet nélkül a ceglédi és a kistérség településének  Csemő, Kocsér, Jászkarajenő, Nyársapát, Újszilvás, Tápiószőlős, Törtel lakosai rendelkezésére.

Munkánk célja az, hogy az egyéneket képessé tegyük problémáik megoldására. Célunk a családsegítő szolgáltatást olyan szinten megszervezni  és ellátni, hogy az a mindenkori célcsoport szükségleteinek és érdekeinek leginkább megfeleljen.

Milyen problémákkal lehet a Családsegítő Szolgálathoz fordulni?

 • a területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízishelyzetbe került személyek, családok, életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése
 • a terület lakosságának szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése, a nagyszámban előforduló, az egyén és család életében jelentkező válság okainak feltárása és jelzése az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé
 • tájékoztatás adása a szociális , a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásukhoz való hozzájutás módjairól
 • szociális válságkezelés(krízisintervenció)
 • lélektani válsákezelés(krízisintervenció)
 • az életet megnehezítő, adott esetben ellehetetlenítő anyagi problémák
 • ügyintézési nehézségek esetén
 • segélyezéshez, ellátórendszerhez kapcsolódó információhiány okozta nehézségek
 • munkanélküliséggel és foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek
 • jogi problémák
 • közüzemi díjtartozás, eladósodás
 • tartós egészségkárosodás, fogyatékosság vagy tartós megbetegedés problémái
 • beiskolázási nehézségek
 • gyermekek, idősek, tartósan betegek gondozási problémái
 • házastársi, családon belüli konfliktushelyzet nehézségei
 • együttélési, szomszédsági problémák
 • alkoholizmus, drog egyéb szenvedélybetegségek nehézségeivel
 • fizikai vagy szexuális erőszak előfordulásakor
 • természetbeni és anyagi támogatások közvetítése

 

SZOLGÁLTATÁSAINK – Az egyéni igényekhez igazodóan

 • naprakész információk biztosítása a lehetséges állami és önkormányzati támogatási formákról, segélyekről, intézményrendszerről, megkapaszkodási lehetőségekről
 • tanácsadás, konfliktuskezelés
 • érdekképviselet
 • ügyintézési segítségnyújtás
 • életvezetési támogatás, illetve családgondozás biztosítása

 

Munkatársaink képzett szakemberek, szociális munkások, szociálpedagógusok, szociális asszisztensek, akik szoros munkakapcsolatban állnak az integrált intézménynél dolgozó többi kollégával.

A hozzánk fordulókat az ügyfélszolgálati időnkben az ügyeletes szociális munkás fogadja. Az adott probléma megismerése után, közösen gondolkodva, megajánljuk a segítésnyújtás legjobb formáit.

Ügyfélfogadás helye: 2700 Cegléd Pesti út 7.

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfő: 8.00-16.00 óráig
Kedd: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 16.00-18.00 óráig
Csütörtök: 8.00-16.00 óráig
Péntek: 8.30-13.00 óráig

Megszakítás