ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány neve és számlaszáma:

„Ceglédi Őszikék” Szociális Alapítvány
Erste Bank: 11600006-00000000-03961492

Az „Őszikék” Ceglédi Szociális Alapítvány közhasznú szervezet, melyet magánszemély hozott létre, és a cégbíróság 2001. 10. 12.-én, AM 2130 számon vett nyilvántartásba.

Főbb célkitűzéseink:

  • A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központon belül a Ceglédi Idősek otthona (2700 Cegléd, Bajcsy Zs. u. 1.) tárgyi és működési feltételeinek bővítése, javítása, beruházások megvalósítása az Otthonban, illetve beruházások finanszírozásában való részvétel.
  • A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központon belül a Ceglédi Idősek Otthonában a gondozottak egészség-megőrzéséhez, betegség-megelőzéséhez és rehabilitációjához szükséges feltételek biztosításának elősegítése ill. hozzájárulás ehhez.
  • Időskorúak, fogyatékkal élő személyek teljes körű ellátásának, gondozásának elősegítése. Ezen személyek kulturális és sporttevékenységeinek szervezése és finanszírozása. Részvétel a rehabilitációs foglalkoztatás szervezésében, lebonyolításában és finanszírozásában.
  • A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központon belül a Ceglédi Idősek Otthona dolgozóinak szakmai képzése és továbbképzése. A szociális ellátásban dolgozók részére továbbképzések, tanfolyamok és konferenciák szervezése. Az idősgondozás területén tudományos tevékenység kifejtése, kutatások folytatása és finanszírozása. Ezen tevékenységek közzététele, publikálása.
  • Részvétel a helyi és térségi szociális gondozásban, a gondozás adottságainak és az ezekkel szemben támasztott lakossági igényeknek a vizsgálatában, az ún. hiányterületek feltérképezésében. Hozzájárulás (szisztematikus forrásszervezési tevékenységgel és az erre irányuló kezdeményezések támogatásával is) az intézményes és a társadalmi, illetve civil részvételen alapuló idősgondozás tárgyi és szakmai feltételeink bővítéséhez ill. javításához.

A városban és térségében szociális területen működő civil szervezetünk kizárólag önkéntes munkára támaszkodva végzi a segítő tevékenységeit.

Tevékenységeink/szolgáltatásaink – a szervezet jellegéből és adottságaiból következően –   általában konkrétak és célirányosak. Célcsoportok szerint tudatosan választjuk meg és szervezzük programjainkat: például szakembereknek továbbképzési értékű fórumokat, kiskonferenciákat és előadássorozatokat szerveztünk; időseknek, fogyatékkal élőknek ismeretterjesztő előadásokon keresztül közvetítjük az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés praktikus tudnivalóit. Nagy súlyt fektetünk a szabadidő tartalmas, élményekben gazdag eltöltésének elősegítésére, az aktivitás fenntartására, a mentális-fizikai állapot karbantartására mind egyénre irányulóan, mind a közösségek alakítását, erősítését szem előtt tartva. 

Eddig ezen a területen – lehetőségeinknek megfelelően – főleg az alábbi típusú tevékenységek, szolgáltatások biztosítására volt módunk: 

  • tematikus előadások, előadássorozatok szociális területen dolgozók részére, neves szakemberek közreműködésével;
  • ismeretterjesztő előadások idősek, fogyatékkal élők és általában a témák iránt érdeklődők részére,
  • rekreációs napok szervezése (kirándulások, kulturális programok, szakemberek és a segítésben, ellátásban részesülők közös részvételével).
  • hozzájárulás az Idősek otthonában tárgyi eszközök beszerzéséhez, beruházások, felújítások, javítások elvégzéséhez.
Megszakítás