Gondozási Központ - Házi segítségnyújtás

Ellátási terület:

 • Cegléd
 • Csemő
 • Kocsér
 • Nyársapát
 • Törtel
 • Tápiószőlős
 • Újszilvás

 

Ellátottak köre:

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az intézmény azon időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak; azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

A házi-gondozó szolgálat ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Feladatellátás szakmai tartalma és módja:

A gondozónők területi elosztásban az ellátottak lakására kijárnak. Az egyén igényeinek figyelembe vételével tölti el a gondozónő a gondozási időt.

Tartalma:

 • fürdetés, mosás, vasalás
 • közvetlen környezetének tisztántartása
 • bevásárlás, reggeli elkészítése, ebédkihordás
 • téli tüzelő beszerzése, előkészítése, begyújtás
 • ügyintézés
 • pszichés-lelki gondozás
 • háziorvosokkal kapcsolattartás, szükség esetén házhoz hívás, gyógyszeríratás, kiváltás, gyógyszerek kiadagolása, kötözés, inzulin beadása
 • időskori betegségekkel kapcsolatos felvilágosítás
 • vidéken lakó közvetlen családtagokkal kapcsolattartás.

Az ellátás formája: Az ellátás az ellátott lakásán, lakókörnyezetében történik, melyet munkanapokon biztosítunk.

A házi-gondozó, az intézmény vezetője a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális ellátást nyújtó más intézményekkel.

A gondozás gyakoriságát, módját az orvos javaslatának figyelembevételével, a gondozás irányítója határozza meg. A jogszabályban előírt dokumentációt a gondozónő köteles vezetni. A házi segítséget nyújtó személy az egyéni szükséglet figyelembe vételével gondozási tervet készít az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások formáiról, rendszerességéről, időtartamáról.

Az ellátás igénybevételének módja:

A szolgáltatást igénybe venni kérelem alapján lehet. Az igénybevételhez-kivéve, ha az igénylő egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé- a gondozási szükségletet vizsgálni kell.

A házi segítségnyújtásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. A fizetendő személyi térítési díj mértékét a kérelmező havi jövedelme határozza meg.

Megszakítás