Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Általános információk

A Családsegítő Szolgálat munkájának bemutatása

 A Családsegítő Szolgálat tevékenysége a szociális szolgáltatás körébe tartozik. Az évek során az intézmény elnevezése és a szolgáltatások jellege is sok változáson ment keresztül. A családsegítés a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ keretein belül, az intézmény integrált részeként, de önálló szakmai egységként működik.

Szakmai feladatait az 1993. évi III.tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint az 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai feladatairól és működési feltételeleiről, és a társult települések hatályos helyi rendeletei alapján  végzi.

Kapcsolati adatok:

2700 Cegléd, Pesti út 7.

Szakmai vezető: Királyné Tóth Anita Katalin

Telefonszám: 06/53-505-130, 06/70-935-86-44

E-mail: csaladsegito.cegled@ckszsz.hu

Megszakítás