Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – Gyermekjóléti alapszolgálatás

A Gyermekjóléti szolgáltatás feladata a Cegléd, Csemő, Kocsér, Nyársapát, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás településeken élő gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése.

A gyermekjóléti központ az 1997.évi XXXI. tv. és a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján működik. A családgondozók munkamódszere a szociális munka szakmai szabályai szerinti családgondozás.

A gyermekjóléti központ célja, feladatai az 1997. XXXI. tv. 38§ – 40§ alapján:

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése érdekében:

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:

 

A gyermekjóléti központ – összehangolva a védőnői szolgálattal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

Tevékenysége körében a 39. §-ban foglaltakon túl:

 

A gyermekjóléti központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítésére, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.