Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
www.ckszsz.hu

2.5. VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

* itt kell közzétenni azoknak a vizsgálatoknak az eredményeit, amelynek a nyilvánosságra hozataláról a vizsgálat elrendelője döntött


 

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2020

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása
                                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
sorszám Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma A külső ellenőrzést végző megnevezése A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége Az ellenőrzés tárgya (címe) Intézkedést igénylő megállapítás Ellenőrzési javaslat  A javaslat alapján előírt intézkedés A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység) Az intézkedés végrehajtásának határideje Módosítás
(leírás / NEM)
Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM) Megtett intézkedések rövid leírása A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka A nem teljesülés kapcsán tett lépések Megjegyzés
1 PE/SZOC/209-2/2020. PE/SZOC/209-1/2020. Pest Megyei Kormányhivatal Hivatal Kovácsné Ökrös Ágnes 20/584-0740 Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Pesti úti telephely) Kótabéné Ruda Gyöngyvér 70/978-3803 Közösségi ellátások Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás hatósági ellenőrzése A szakmai prog. kiegészítésre szorul, az 1/2000 SZCSM rend. 39/K§-ban szabályzott  tartalommal, a szakmai prog. aktualizálása szükséges a szakm. ajánlás szerint, a szolg. 2019.-ben módosította a dokumentációs rendszerét a szakm. ajánlás szerint, a fenntartó helyrajzi száma nem rögzített a szolg. nyilvántartásban, a fentartó nem szabályozta a fizetendő térítési díj mértékét, a térítési díj fizetést tárgyhóban szabályozza, ezzel nincs összhangban a szakmai prog. rögzített eljárás. A szakmai prog. 1/2000 SZCSM rend. 39/K§-ban szabályozott tartalmaival való kiegészítés, aktualizálás a szakmai ajánlás szerint, a fenntartó helyrajzi számának rögzítése a szolgáltatói nyilvántartásban, és a fizetendő térítési díj mérték szabályozása, összhangolása a szakmai programmal A szakmai prog. 1/2000 SZCSM rend. 39/K§-ban szabályozott tartalmaival való kiegészítés, aktualizálás a szakmai ajánlás szerint, a fenntartó helyrajzi számának rögzítése a szolgáltatói nyilvántartásban, és a fizetendő térítési díj mérték szabályozása, összhangolása a szakmai programmal PE/SZOC/209-2/2020. 2020.02.26 Szabóné Kökény Erzsébet intézmény vezető CKSZSZ és Gyermekjóléti Központ 2020.03.31 nem 2020.03.31 A feltárt hiányosságok pótlása megtörtént nincs nem volt nincs
2 PE/SZOC/33-2/2020. PE/SZOC/33-1/2020 Pest Megyei Kormányhivatal Hivatal Nagy-Sipos Ildikó 1/485-6950 Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Pesti úti telephely) Kótabéné Ruda Gyöngyvér 70/978-3803 Család-és Gyermekjóléti szolgálat és Család-és Gyermekjóléti központ hatósági ellenőrzése A szakmai prog. hiányos, a családsegítők esetekosztása nem arányos, a cselekvési terv felülvizsgálata és a esetkonferencia dokumentálása nem szabályszerű, a szamkai létszám nem felel meg a költségvet. Törv. Foglaltaknak, az óvodai és isk. szoc. Segítők száma nem megfelelő, a készenléti szolg. bizt. munkaügyi feltételei, a munkatárs feladatainak meghat., a dokumentálása nem felel meg a jogszab. és a szakmai ajánlásban foglaltak előirásoknak, az óvodai isk. szoc. segítő tevék. szerződései hiányosak, a segítők dokument. nem egységes A szakmai prog. hiányosságainak pótlása, a családsegítők eseteinek arányos megosztása, cselekvési terv felülvizsgálata és az esetkonferencia dokument. szabályszerűsítése, a szakmai létszám elérése a költségvet. törvényben foglaltak szerint, az óvodi és isk. szoc. segítők feladatainak meghat., dokumentálása a jogszab. megfelelően, és a szakmai ajánlásban foglaltaknak előirásoknak megfelelően, valamint szerződéseik aktualizálása A szakmai prog. hiányosságainak pótlása, a családsegítők eseteinek arányos megosztása, cselekvési terv felülvizsgálata és az esetkonferencia dokument. szabályszerűsítése, a szakmai létszám elérése a költségvet. törvényben foglaltak szerint, az óvodi és isk. szoc. segítők feladatainak meghat., dokumentálása a jogszab. megfelelően, és a szakmai ajánlásban foglaltaknak előirásoknak megfelelően, valamint szerződéseik aktualizálása PE/SZOC/33-2/2020. 2020.02.19 Szabóné Kökény Erzsébet intézmény vezető CKSZSZ és Gyermekjóléti Központ 2020.09.30 nem   folyamatban      
3 PE/SZOC208-3/2020. PE/SZOC/208-1/2020 Pest Megyei Kormányhivatal Hivatal Kovácsné Ökrös Ágnes 20/584-0740 Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Bocskai úti telephely) Bíró Éva Ilona 53/318-122 Étkezés szociális konyha, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás időskorúak nappali ellátása A  szakmai program részben tartalmazza az ellátotti célcsoport megnevezését, az ellátás igénybevételi módját, a fenntartó nem konkrét összegben határozza meg az int. térítési díjakat, a megállapodás részben tartalmazza a személyi térítési díj megfiz. vonatkozó szabályokat, a fizetendő térítési díjak táblázata nem veszik figyelembe a SZT. 114 § (3) a) pontjának valamint az SZT. 116§ (3) és Tr. 6§ együttes alkalmazását, nem minden településre biztosított a 30 percen belüli kiérkezést, az adatkezelés nem megfelelő módon történik, az engedélyezett készülékszámhoz képest nem megfelelő a készenléti létszám, az építészeti megoldások részben teszik lehettővé az akadálymentes igénybevételt, a házirend nem rögzíti az alapfeladatok , szolgáltatások körét, térítési díját,  A szakmai programban az ellátotti célcsoport megnevezésének és az ellátás igénybevételi módjának teljeskörű felvitele, a megállapodások teljes mértékben tartalmazza a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat, a fizetendő térítési díjak táblázatának kijavítása az SZT. 114§ (3) a) pontjának, valamint az SZT.116§ (3) és T. 6.§ együttes alkalmazásával, készenléti létszám biztosítása az engedélyezett készülékszámhoz    A szakmai programban az ellátotti célcsoport megnevezésének és az ellátás igénybevételi módjának teljeskörű felvitele, a megállapodások teljes mértékben tartalmazza a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat, a fizetendő térítési díjak táblázatának kijavítása az SZT. 114§ (3) a) pontjának, valamint az SZT.116§ (3) és T. 6.§ együttes alkalmazásával, készenléti létszám biztosítása az engedélyezett készülékszámhoz    PE/SZOC208-3/2020. 2020.02.11 Szabóné Kökény Erzsébet intézmény vezető CKSZSZ és Gyermekjóléti Központ 2020.03.31 nem 2020.03.31 a feltárt hiányosságok pótlása megtörtént nincs nem volt nincs
4. 189/2020 189/2020 Pest Megyei Kormányhivatal Hivatal Horváth Andrea és  Kállainé Bencsik Anikó Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Bajcsy Zs u székhely) Szabóné kökény Erzsébet intézmény vezető COVID -19 - népegészségügy  Az intézmény orvosával kötött feladatellátási  szerződésben nem szerepelt a helyettesítő orvos  neve.- az orvosi szobában és elkülönítőben  a kézfertőtlenítéshez szükséges csaptelep  biztosításának hiánya. gondoskodjon a helyettesítő orvos megnevezéséről, illetve a csaptelep pótrlásáról gondoskodjon a helyettesítő orvos megnevezéséről, illetve a csaptelep pótrlásáról 189/1/2020 2020.05.07 Szabóné Kökány Erzsébet intézmény vezető 2020.05.07 nem 2020.05.07 A feltárt hiányosságok pótlása megtörtént nincs nem volt nincs

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2019

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása
                                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
sorszám Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma A külső ellenőrzést végző megnevezése A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége Az ellenőrzés tárgya (címe) Intézkedést igénylő megállapítás Ellenőrzési javaslat  A javaslat alapján előírt intézkedés A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység) Az intézkedés végrehajtásának határideje Módosítás
(leírás / NEM)
Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM) Megtett intézkedések rövid leírása A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka A nem teljesülés kapcsán tett lépések Megjegyzés
1 337/5/2019 337/1/2019 Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Steiger Rita 53/511-400 Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  Szabóné Kökény Erzsébet 70/935-8640 Házi segítségnyújtás ellátásának ellenőrzése Az Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatba nem került benne meghatározásra a szociális ellátási feladatok közvetlen önköltségének köre és az Alkalmazott kalkulációs módszer, Adatvédelem és adatbiztonság szabályzat hatályba lépését megelőző időszakban meglévő ellátotti körnek az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó tájékoztatás szükséges, valamint adatkezelési nyilatkozat felvétele elvégezhető Gondoskodjon az Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat kiegészítéséről, és az Adatvédelem és adatbiztonság szabályzat hatályba lépését megelőzően érvényben lévő megállapodások személyes adatainak kezelésének tájékoztatásáról és az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatok felvételéről Gondoskodjon az Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat kiegészítéséről, és az Adatvédelem és adatbiztonság szabályzat hatályba lépését megelőzően érvényben lévő megállapodások személyes adatainak kezelésének tájékoztatásáról és az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatok felvételéről 337/5/2019 2019.02.28 Fehér Edit gazdasági vezető és Hajdú-Bíró Éva gondozási központ vezető 2019.05.31 ill. 2019.09.30 Az intézkedést igénylő megállapításoknak megfelelően a hiányosságok pótlásra kerültek 2019.05.31 ill 2019.09.30 Gondoskodtunk az Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat kiegészítéséről, és az Adatvédelem és adatbiztonság szabályzat hatályba lépését megelőzően érvényben lévő megállapodások személyes adatainak kezelésének tájékoztatásáról és az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatok felvételéről nem volt ilyen nem volt nincs
2 41387/5/2019 41387/1/2019 Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Steiger Rita 53/511-400 Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  Szabóné Kökény Erzsébet 70/935-8640 Üzemanyag elszámolás az intézmény által üzemeltetett gépkocsik vonatkozásában ill Gépjármű  igénybevételének és használatának szabályozása vizsgálata Az intézményben a céges autók üzemanyag elszámolása a számviteli előírásoknak megfelelően számla alapján történik, így ez esetben a III. fejezet 1. pontjában foglalt előírás nem releváns és csak kontroll funkcióként alkalmazható, a gépkocsi vezetők a meteleveleken több esetben a javításokat nem áthúzással, hanem a számok felülírásával végezték el, a KIA SPORTAGE túlfogyasztást mutat a 2018. évben, célszerű a túlfogyasztás okainak kivizsgálását Gondoskodjon a Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata felülvizsgálatáról, az üzemanyag ktg. Elszámolásához, hívja fel a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy a menetleveleken a hibák javítását az I. fejezetének 8. pontjában előírt módonk végezzék el, és törekedjenek a javítások csökkentésére. Gondoskodjon a Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata felülvizsgálatáról, az üzemanyag ktg. Elszámolásához, hívja fel a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy a menetleveleken a hibák javítását az I. fejezetének 8. pontjában előírt módonk végezzék el, és törekedjenek a javítások csökkentésére. 41387/5/2019 2019.10.31 Fehér Edit gazdasági vezető 2019.10.31 ill 2019.12.31 Az intézkedést igénylő megállapításoknak megfelelően a hiányosságok pótlásra kerültek 2019.10.31 ill 2019 12.31 Gondoskodtunk a Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata felülvizsgálatáról, az üzemanyag ktg vonatkozásában. Elszámolásához felhívtuk a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy a menetleveleken a hibák javítását az I. fejezetének 8. pontjában előírt módonk végezzék el, és törekedjenek a javítások csökkentésére. nem volt ilyen nem volt nincs

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Aktuális programok

Jelenleg
nincsenek
programok...

Cegléd időjárása

Őszikék Szociális Alapítvány