Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
www.ckszsz.hu

Gondozási Központ » HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS


Ellátási terület:

 

Ellátottak köre:

 

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az intézmény azon időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak; azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

 

A házi-gondozó szolgálat ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

 

Feladatellátás szakmai tartalma és módja:

 

A gondozónők területi elosztásban az ellátottak lakására kijárnak. Az egyén igényeinek figyelembe vételével tölti el a gondozónő a gondozási időt.

Tartalma:

 

Az ellátás formája: Az ellátás az ellátott lakásán, lakókörnyezetében történik, melyet munkanapokon biztosítunk.

A házi-gondozó, az intézmény vezetője a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális ellátást nyújtó más intézményekkel.

 

A gondozás gyakoriságát, módját az orvos javaslatának figyelembevételével, a gondozás irányítója határozza meg. A jogszabályban előírt dokumentációt a gondozónő köteles vezetni. A házi segítséget nyújtó személy az egyéni szükséglet figyelembe vételével gondozási tervet készít az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások formáiról, rendszerességéről, időtartamáról.

 

Az ellátás igénybevételének módja:

 

A szolgáltatást igénybe venni kérelem alapján lehet. Az igénybevételhez-kivéve, ha az igénylő egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé- a gondozási szükségletet vizsgálni kell.

A házi segítségnyújtásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. A fizetendő személyi térítési díj mértékét a kérelmező havi jövedelme határozza meg.


Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Aktuális programok

Jelenleg
nincsenek
programok...

Cegléd időjárása

Őszikék Szociális Alapítvány