Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
www.ckszsz.hu

ÁLLÁS AJÁNLATOK

1 bejegyzés ezen az oldalon

Pályázat óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére

2018.06.11. 00:00 Lejár 2018.08.22. 23:59 [3] [tati]

A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

14 fő óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 Cegléd, Pesti út 7.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek, tanulók, szülők, óvodapedagógusok, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása. Szociális segítőmunka, csoportokkal végzett közösségi munka, elsődleges prevenciós programok működtetése. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása, a gyermekvédelmi tevékenység koordinálása. Az észlelő- és jelzőrendszer működésének segítése. Egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  •  Főiskola, szociális végzettség a 15/1998 NM rendelet 2. számú melléklete szerint.,
  •  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Gyermekjóléti területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Az 1997. évi XXXI. törvény 15. §. (8) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozat arról, hogy a jogszabály 11/A. §. (8) bekezdésben meghatározott kizáró okok a pályázóval szemben nem állnak fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Kökény Erzsébet nyújt, a 06/70-935-86-40 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201806/1 , valamint a munkakör megnevezését: 14 fő óvodai és iskolai szociális segítő.
  • Személyesen: , Pest megye, 2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 22.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Aktuális programok

Jelenleg
nincsenek
programok...

Cegléd időjárása

Őszikék Szociális Alapítvány